Nieuws

Nieuws

Op deze pagina kunt u het laatste nieuws van Goedegebuure Notariaat lezen.


  1 |  2 |
Sorteer op datumdatum     Sorteer op titeltitel 
29-01-2013    De langstlevende krijgt toch alles ?
11-06-2013    Het groenstrookje en andere aanhorigheden
13-01-2014    Scheiden via de notaris
18-03-2014    DGA & (levens)testament
24-06-2014    Levenstestament: bepaal wie namens u wat mag doen
14-07-2014    Erven ondernemingsvermogen mag lager belast blijven
16-10-2014    Termijn ‘projectontwikkelaarsresolutie’ vanaf 1 januari 2015 weer 6 maanden
16-10-2014    Volgens Hoge Raad zijn latere kwijtscheldingen ook niet aftrekbaar voor artikel 10 SW
16-10-2014    Ook ander Hof weigert machtiging aan bewindvoerder voor oprichting van BV
28-10-2014    Staatssecretaris Wiebes wil repeterende schenking niet fiscaal faciliteren
10-03-2015    De week van het levenstestament
03-11-2015    Kan de fiscus onbeperkt navorderen ?
04-11-2015    De familie als bank en/of toch maar schenken?
19-11-2015    Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2016
19-11-2015    Schenking eigen woning mag gespreid over drie jaar
04-02-2016    WOZ: waarde (referentie)woning is waarde tijdens koop
04-02-2016    Voordelig tarief oversluiting hypotheek
12-05-2016    Is er door de nieuwe regels van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) (weer) een verplichting om uw eigen vermogen op te maken ?
17-06-2016    Twee uitspraken waarbij huurtoeslag wordt geblokkeerd door schenking
04-08-2016    Bestemming geldbedrag onbekend ? Is geen schenking
  1 |  2 |