Nieuws

De week van het levenstestament

De week van het levenstestament (vanaf 10 maart 2015)

Wie behartigt uw belangen als u dit zelf niet meer kunt ? Wie geeft u uw vertrouwen?

Wat is een levenstestament
Hierin regelt u de situatie dat u nog in leven bent, maar niet meer zelf kunt handelen (bijvoorbeeld vanwege dementie of een beroerte). In een levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt wanneer u dat bij leven niet meer kan of wil. U legt vast hoe u dat geregeld wenst te hebben en welke voorwaarden allemaal van toepassing zijn. Het is dus een combinatie van volmachten en een overzicht van persoonlijke wensen, op allerlei gebieden.

Verschillende soorten volmacht
Met een volmacht geeft u iemand anders de mogelijkheid om namens u bepaalde handelingen te verrichten. Door het geven van een volmacht blijft u overigens ook zelf bevoegd! U raakt uw bevoegdheden dus niet kwijt!. Bovendien kan een volmacht door u als volmachtgever altijd worden herroepen of worden gewijzigd, tenzij u de volmacht onherroepelijk heeft gemaakt.

Ook kunt u wensen vastleggen over levensverlengende maatregelen waarvan u wilt dat ze genomen worden, of juist een niet-behandelverklaring als u wilt dat u behandelingen onder bepaalde omstandigheden niet (meer) wilt ondergaan. Verder kunt u eventueel wensen vastleggen op het gebied van euthanasie.

Over de gevolmachtigde
Het geven van een volmacht betekent vertrouwen hebben. U geeft volmacht aan iemand die daarmee zeer belangrijke en vergaande beslissingen kan nemen, die verstrekkende gevolgen voor u kunnen hebben. Het is daarom van belang dat u het volste vertrouwen heeft in de persoon of personen aan wie u zo'n volmacht geeft. U moet er vertrouwen in hebben dat de gevolmachtigde geen misbruik zal maken van een volmacht.

Recht tot zelfbeschikking
Via een levenstestament maakt u optimaal gebruik van uw recht tot zelfbeschikking. U geeft aan hoe u allerlei zaken geregeld wilt hebben. Hierdoor worden niet alleen uw belangen beter behartigd, maar wordt ook de gevolmachtigde beschermd. Immers, als iemand anders het niet eens is met zijn wijze van handelen, kan hij aan de hand van de tekst in het levenstestament aantonen dat hij heeft gehandeld conform uw wens en daartoe bevoegd was.

U voorkomt met een levenstestament dat er via de rechter een bewindvoerder en/of mentor moet worden benoemd. Dit betekent dat er over u een beslissing wordt genomen die u veel liever zelf had genomen. En niet alleen het aanvragen is formeel: de bewindvoerder moet handelen in het belang van degene van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Begrijpelijk, maar als het huis verkocht wordt, mag er dan niet vast een schenking aan de kinderen worden gedaan? In het belang van vader of moeder in het verpleeghuis is het niet. Kantonrechters hebben al in verschillende zaken de beslissing genomen dat schenkingen niet zijn toegestaan. Dit is voor besparing van erfbelasting vervelend, maar in verband met de eigen bijdrageregeling van de Wet Langdurige Zorg.

Wist u trouwens dat u als echtgenoten ook niet voor elkaar kunt handelen ook al bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Het komt steeds vaker voor dat een van de echtgenoten niet meer wilsbekwaam is en de ander dan tot bewindvoerder moet worden benoemd. Dit voelt heel onplezierig. Immers u staat dan onder toezicht van de rechter en kan niet meer in vrijheid bepalen wat er moet gebeuren.

Levenstestamenten worden ook centraal geregistreerd zoals dat met gewone testamenten gebeurt. Artsen, medische hulpverleners, rechters en andere betrokkenen kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen.

Het levenstestament hoort bij het leven en verdient aandacht van iedereen. Dus ook van u.
U bent welkom voor advies, dan kijken we ook even naar uw gewone testament of wanneer u geen testament heeft, bespreken wij of dit te adviseren is. En als u niet kunt komen, dan komen wij bij u.
Indien u een afspraak maakt ontvangt u informatiebrochures en een heel handig boekje uitgegeven door de Consumentenbond en onze (EPN)specialisten vereniging te leen. Een oriënterend gesprek is vrijblijvend!

Zie ook de website www.wievandedrie.nl