Nieuws

Enkele fiscale maatregelen gepresenteerd op Prinsjesdag

Een selectie uit de fiscale maatregelen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd:

Het Belastingplan bevat enkele maatregelen om het beleggen in een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) minder aantrekkelijk te maken. Een van de maatregelen is dat er in box 2 moet worden afgerekend als een lichaam waarin iemand een aanmerkelijk belang heeft de VBI-status krijgt. Deze wijziging geldt per 20 september 2016, 15.15 uur. 

Per 1 januari 2017 kan een directeur-grootaandeelhouder geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Verder heeft hij tot uiterlijk 31 december 2019 de mogelijkheid om zijn pensioenaanspraak fiscaal vriendelijk af te kopen. Om de positie van een (gewezen) partner te beschermen bepaalt de wet dat deze schriftelijk hiermee moet instemmen.