Nieuws

Per 1 januari 2018 is algehele gemeenschap van goederen niet langer de standaard

Per 1 januari 2018 is algehele gemeenschap van goederen niet langer de standaard

De Eerste Kamer heeft op 27 maart jongstleden ingestemd met het wetsvoorstel voor een nieuw huwelijksvermogensrecht. Dit geldt voor huwelijk en een geregistreerd partnerschap.

Hoe is het nu?

Sinds 1838 kennen wij in Nederland als basis de wettelijke algehele gemeenschap van goederen.

Alle bezittingen en schulden die de echtgenoten voor het aangaan van het huwelijk hebben worden door de huwelijkssluiting gemeenschappelijk eigendom. Voor schulden kunnen de schuldeisers van ieder van de echtgenoten zich op de gehele huwelijksgoederengemeenschap verhalen.

Erfenissen en schenkingen vallen, onder huidig recht, ook in de gemeenschap van goederen tenzij bij testament of bij de schenking is bepaald dat de erfenis of schenking niet in de gemeenschap van goederen valt.

Wil men deze samensmelting van vermogens niet dan is het nodig om (bij voorkeur voorafgaand aan het huwelijk) huwelijkse voorwaarden te maken.

Wat verandert er voor iedereen die na 1 januari 2018 trouwt?

In de nieuwe wet wordt de gemeenschap van goederen beperkt. Alleen wat tijdens huwelijk wordt verkregen behoort tot de gemeenschap van goederen.

Goederen en schulden die een echtgenoot vóór de huwelijksvoltrekking bezitten blijven privé bezit en maken geen deel uit van de gemeenschap van goederen.

Ontvangt een echtgenoot een schenking of een erfenis dan blijft dit privévermogen van de betreffende echtgenoot.

Na invoering van het nieuwe huwelijksvermogensrecht is de beperkte gemeenschap van goederen het basisstelsel. Na voltrekking van het huwelijk zijn er dus drie verschillende vermogens, namelijk het privévermogen dat ieder van de echtgenoten vóór het huwelijk bezat en het gemeenschappelijke vermogen dat gedurende het huwelijk wordt opgebouwd. Om te kunnen bewijzen wat privé en wat gemeenschappelijk is, is het voeren van een administratie heel belangrijk. Is er geen administratie gevoerd en kan men niet bewijzen dat een bepaald vermogensbestanddeel privé vermogen is, dan wordt dit geacht deel uit te maken van de gemeenschap van goederen.

En voor wie geen afscheid wil nemen van de vertrouwde algehele gemeenschap van goederen, blijft de mogelijkheid bestaan om voorafgaand aan het huwelijk huwelijkse voorwaarden te maken waarin wordt afgesproken dat men in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, zoals deze nu geldt, zal zijn.

Mocht u, wanneer u dit heeft gelezen, informatie willen, neem dan contact op met ons kantoor. Wij informeren u graag. Een oriënterend kennismakingsgesprek is vrijblijvend!


Laatste nieuws

16-10-2018

OPEN DAG 3 NOVEMBER 2018

Lees meer