Nieuws

Staatssecretaris Wiebes wil repeterende schenking niet fiscaal faciliteren

Staatssecretaris Wiebes wil repeterende schenking niet fiscaal faciliteren

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën wil de repeterende schenking niet fiscaal faciliteren. Hij reageert hiermee op de suggestie van de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) om een repeterende schenking fiscaal mogelijk te maken. De EPN ziet in deze maatregel een stimulans voor de woningmarkt.

De EPN wijst erop dat geen schenkbelasting zou worden geheven als jaarlijks wordt besloten om eenzelfde bedrag te schenken. Volgens Wiebes klopt dit op zich, maar zijn de twee situaties niet hetzelfde. ‘In het door de EPN genoemde geval wordt jaarlijks besloten of al dan niet een schenking zal worden gedaan en is een van jaar-tot-jaarbehandeling op haar plaats. In het geval van een repeterende schenking is sprake van een overeenkomst waarin een reeks van betalingen wordt afgesproken, weliswaar onder een voorwaarde, maar het repeterende karakter maakt dat deze betalingen derhalve in hun onderlinge verband moeten worden bezien’, zegt de staatssecretaris.

Periodieke uitkering
Wiebes merkt over de repeterende schenking verder het volgende op: ’Voor de heffing van schenkbelasting wordt een repeterende schenking gelijkgesteld aan de schenking van een periodieke uitkering. Enerzijds wordt op grond van artikel 1 lid 9 van de Successiewet een schenking onder opschortende voorwaarde voor de schenkbelasting geacht te zijn gedaan op het moment dat de voorwaarde is vervuld. Anderzijds moeten met elkaar samenhangende schenkingen op grond van artikel 18 lid 2 van de Successiewet in hun onderlinge verband worden bezien. Op grond van die bepaling wordt elke voortdurende of op vastgestelde tijdstippen terugkerende prestatie als een periodieke uitkering belast. Hierdoor worden de op grond van de repeterende schenking toegezegde jaarlijkse betalingen samengevoegd tot één belastbaar bedrag dat wordt berekend volgens de tabellen van het Uitvoeringsbesluit Successiewet. Dat bedrag is belastbaar op het tijdstip waarop de eerste van de opschortende voorwaarden wordt vervuld.’ De staatssecretaris herhaalt hiermee het standpunt dat de KNB op 28 mei 2014 van de Belastingdienst/Brieven en Beleidsbesluiten over de repeterende schenking heeft vernomen.