Nieuws

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2016

Tarieven en vrijstellingen voor erfbelasting en schenkbelasting 2016

Vrijstelling voor erfbelasting

Als u een erfenis krijgt, is de kans groot dat u erfbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de erfenis hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u: Dan is uw vrijstelling:
Gehuwd/geregistreerd partner/ongehuwd samenwonend € 636.180,=
Kind met ziekte of handicap € 60.439,=
(Pleeg-)Kind € 20.148,=
Kleinkind € 20.148,=
Ouder € 47.715,=
Overig (zoals een broer of zus) € 2.122,=Vrijstellingen voor schenkbelasting

Als u een schenking krijgt, is de kans groot dat u schenkbelasting moet betalen. Maar alleen als het bedrag van de schenking hoger is dan uw vrijstelling.

Bent u:                                                                       Dan is uw vrijstelling:

(Pleeg)Kind                                                                                 € 5.304,=
Kind tussen 18-40 jaar:        eenmalig € 25.449,= of € 53.016,= of € 27.570,=

Bent u tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mogen uw ouders u eenmalig belastingvrij een hoger bedrag schenken. Dit bedrag is in principe € 25.449,=. Maar als u het geschonken bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld of de betaling van een dure studie, dan is de vrijstelling € 53.016,=.

Als uw ouders u vóór 2010 al eens een bedrag ter grootte van de normale eenmalige verhoogde vrijstelling hebben geschonken, dan kunnen zij u eenmalig belastingvrij nog een bedrag schenken van € 27.570,=, mits u dit bedrag gebruikt voor de aankoop of verbouwing van een eigen woning, de aflossing van een eigenwoningschuld of restschuld. De eenmalig verhoogde vrijstelling voor aankoop van een eigen woning geldt ook als in plaats van een bedrag een eigen woning wordt geschonken.

Overig (zoals een kleinkind)                                                           € 2.122,=