Nieuws

Vervolg trouwen en geregistreerd partnerschap aangaan vanaf 2018

Trouwen en geregistreerd partnerschap vanaf 2018

Vervolg

Erfenissen en schenkingen die iemand krijgt, voor of tijdens het huwelijk, blijven ook privé.

Dus hoef je als ouders straks niet meer in een testament of bij een schenking te bepalen dat de erfenis of schenking alleen van je eigen kind blijft en dat je schoonkind daar bij een echtscheiding geen aanspraak op kan maken ?

Dat is inderdaad nog maar de vraag. Wanneer u toch persé wilt dat uw kind bij een echtscheiding niet deelt met de partner dan is het straks nog steeds van belang om dat te regelen in een testament en bij de schenking.

Uw kind en diens partner kunnen zelf namelijk afwijken van het nieuwe wettelijke systeem via huwelijksvoorwaarden, waardoor erfenissen en schenkingen bij echtscheiding toch 50/50 met elkaar moeten worden gedeeld.

Daarnaast is het volgende nog van belang.

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2018 voor diegenen die na 1 januari 2018 trouwen. Voor degenen die vóór 1 januari 2018 zijn gehuwd blijft het oude/huidige stelsel gelden.

Dat betekent onder andere voor iemand die vóór 1 januari 2018 is gehuwd in gemeenschap van goederen en bijvoorbeeld op 1 juni 2022 een erfenis krijgt, dat die erfenis nog steeds in die gemeenschap van goederen valt, tenzij in hun testamenten een privé- of uitsluitingsclausule hebben opgenomen.

Waarschuwing 3: Het blijft dus ook na 1 januari 2018 van belang om in testamenten en bij schenkingen een uitsluitingsclausule op te nemen, teneinde te voorkomen dat erfenissen en schenkingen bij echtscheiding met ex-partners moeten worden gedeeld.

Een kwestie die onder het huidige recht ook al speelt maar vanaf 1 januari 2018 veel vaker zal gaan voorkomen is die van de vermogensverschuivingen en vergoedingsrechten tussen echtparen en geregistreerd partners. Dat gaat vaker voorkomen omdat er in het nieuwe stelsel veel meer privévermogens zullen zijn waartussen verschuivingen kunnen optreden.

Als voorbeeld kijken we naar de situatie waarbij een woning van de vrouw wordt verbouwd met privé-geld van de man.

Een eenvoudige, veel voorkomende situatie:
De vrouw heeft voor haar huwelijk een woning op naam met een waarde van bijvoorbeeld € 200.000 en de man heeft een erfenis van zijn ouders gekregen. Als zij na 1 januari 2018 trouwen zonder huwelijksvoorwaarden, dan blijft de woning 100% eigendom van de vrouw en de erfenis blijft 100% eigendom van de man.
Wanneer zij de woning met geld uit de erfenis van de man voor € 20.000 gaan verbouwen, dan krijgt de man daarmee een vordering op de vrouw. Die vordering wordt in principe niet gesteld op het nominale bedrag van € 20.000 dat de man in de woning van de vrouw heeft gestoken, maar op een overeenkomstig deel van de waarde van de woning.

Laten we aannemen dat beide echtgenoten het goed administreren en vastleggen dat de waarde van de woning na de verbouwing € 250.000 is, dan heeft de man bij echtscheiding een vergoedingsvordering op de vrouw van 20/250ste deel van de waarde van de woning op het moment van echtscheiding. En hoe zit het als de waarde van de woning op dat moment is gedaald? Dan geldt nog steeds hetzelfde principe en heeft de man recht op 20/250ste deel van de (lagere) waarde van de woning.
Man en vrouw kunnen het ook anders regelen en overeenkomen dat de man een nominale vordering op de vrouw krijgt ter grootte van € 20.000. Dan heeft de man bij echtscheiding ongeacht of de woning in waarde is gedaald of gestegen, altijd recht op zijn oorspronkelijke € 20.000 euro. Let op: Hoe pakt dit uit bij waardedaling? Wordt vervolgd.

Dus waarschuwing 4: Houdt goed bij wie wat betaalt en hoe je het onderling regelt.


Laatste nieuws

16-10-2018

OPEN DAG 3 NOVEMBER 2018

Lees meer