Nieuws

Vervolg trouwen en geregistreerd partnerschap vanaf 2018

Trouwen vanaf 2018

(vervolg)

Wanneer één van beide aanstaande echtgenoten voor het huwelijk al een onderneming drijft of aandelen bezit in een BV dan is het oppassen geblazen wanneer die ondernemer gaat trouwen.
Als er geen huwelijksvoorwaarden worden gemaakt, dan blijft onder het nieuwe stelsel de voor-huwelijkse onderneming behoren tot het privé-vermogen van de betreffende ondernemer, zo hebben wij de vorige keer vastgesteld. Is het dan nog wel nodig om huwelijksvoorwaarden te maken?

Dat hangt ervan af of u het volgende punt wel of niet een goede regeling vindt.

De ondernemer moet in het nieuwe stelsel namelijk een bedrag gaan betalen aan de gemeenschap waarin ook de niet-ondernemer/partner voor de helft is gerechtigd. Welk bedrag? Een redelijke vergoeding die gebaseerd is op de kennis, vaardigheden en arbeid die de ondernemer in zijn of haar onderneming steekt.
Kortom, een voor-huwelijkse onderneming blijft straks automatisch buiten de gemeenschap van goederen, maar er moet wel een redelijke vergoeding worden betaald voor kennis, vaardigheden en arbeid. Wat is een redelijke vergoeding? Dit is een open norm. Het is niet geregeld en niemand weet het.
De verwachting is dat er bij een eventuele echtscheiding behoorlijke "discussie" zal zijn over die redelijke vergoeding. Ondernemers die zulke discussies willen voorkomen raden wij dan ook aan om huwelijksvoorwaarden te maken. Hierin kunt u het zelf samen regelen.

En wat te denken van de volgende situatie?

Een ondernemer die gehuwd is onder het nieuwe stelsel zonder huwelijksvoorwaarden te maken, krijgt eerst te maken met 5 goede jaren en vervolgens met 5 slechte jaren waarna uiteindelijk een negatief ondernemingsvermogen resteert, ondanks het feit dat die ondernemer alle kennis, vaardigheden en arbeid heeft aangewend om winstgevend te blijven.
Als die ondernemer dan vervolgens ook nog eens wordt geconfronteerd met een echtscheiding, dan is het de vraag of de ex-partner aanspraak kan maken op een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid. Niemand kan het zeggen en de belangen van de ex-partners zijn vaak niet gelijk!
Wij denken dat die ondernemer er goed aan doet om huwelijksvoorwaarden te maken.

Tot zover de artikelen over enkele opvallende zaken van het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat per 1 januari 2018 in werking is getreden.

Conclusie: Voor iedereen die van plan is om te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan is het zeker te adviseren om informatie bij ons te vragen over de gevolgen. U bent welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek!

Laatste nieuws

16-10-2018

OPEN DAG 3 NOVEMBER 2018

Lees meer