Bel of mail ons
T: 078 - 612 64 66
E: info@goedegebuurenotariaat.nl

Adres
Rotterdamseweg 40
3332 AJ Zwijndrecht

Levenstestament voor ondernemer

U bent ondernemer

Als ondernemer is het van belang dat de zaken altijd doorgaan. Ook op het moment dat u als ondernemer zelf niet meer in staat bent om te handelen of omdat u tijdelijk met andere dingen bezig bent. Voorkomen moet worden dat uw onderneming stil komt te liggen als u (tijdelijk) uit de roulatie bent en u daardoor niet of onvoldoende leiding kunt geven. Dit kunt u oplossen door in uw levenstestament aan iemand een ondernemersvolmacht te geven.

U kunt al uw zaken als ondernemer, vennoot, bestuurder of aandeelhouder, dat wil zeggen alle handelingen zonder enige uitzondering op elk rechtsgebied (ondernemingsrecht, vennootschapsrecht, fiscaal recht) regelen. U kunt bijvoorbeeld volmacht geven om investeringen te doen, rechtspersonen op te richten, statuten van een vennootschap te wijzigen of om stemrecht in een aandeelhoudersvergadering uit te brengen.

U hoeft niet voor al uw zaken een ondernemersvolmacht te geven. U kunt de volmacht beperken door deze alleen af te geven voor specifieke handelingen of voor een bepaald doel. De volmacht om al uw zaken te mogen verrichten kunt u ook beperken als u meer dan één gevolmachtigde benoemt. U kunt vastleggen dat de gevolmachtigden ieder afzonderlijk alle handelingen mogen doen, met uitzondering van een aantal handelingen, die altijd door de gevolmachtigden tezamen moeten worden verricht. Bijvoorbeeld het beëindigen van (een deel) van uw onderneming, het aangaan van een samenwerking met andere ondernemingen (fusie, joint-venture), het doen van investeringen boven een bepaald bedrag of het ontslaan van uw medewerkers.