Bel of mail ons
T: 078 - 612 64 66
E: info@goedegebuurenotariaat.nl

Adres
Rotterdamseweg 40
3332 AJ Zwijndrecht

Levenstestament

Veel mensen hebben een testament gemaakt. Hierin is vastgelegd wat er na hun overlijden moet gebeuren met hun nalatenschap. Er staan bepalingen in over wie moet erven, onder welke voorwaarden en wie de nalatenschap moet afwikkelen (wie de executeur is). En vooral door dat laatste puntje, het benoemen van een executeur, denken veel mensen dat daarmee ook zaken zijn geregeld die ze vóór hun overlijden niet meer zelf kunnen doen.

Maar niets is minder waar. Een "gewoon" testament werkt pas na het overlijden van iemand. Wilt u iets regelen voor de situatie dat u nog in leven bent, maar niet meer zelf kunt handelen (bijvoorbeeld vanwege dementie of een beroerte), dan biedt het levenstestament een oplossing.

Wat is een levenstestament
Hierin regelt u de situatie dat u nog in leven bent, maar niet meer zelf kunt handelen (bijvoorbeeld vanwege dementie). In een levenstestament legt u vast wie uw belangen behartigt wanneer u dat bij leven niet meer kan of wil en hoe u dat geregeld wenst te hebben. Het is dus een combinatie van volmachten en een overzicht van persoonlijke wensen, op allerlei gebieden.

Verschillende soorten volmacht
Met een volmacht geeft u iemand anders de mogelijkheid om namens u bepaalde handelingen te verrichten. Door het geven van een volmacht blijft u overigens ook zelf bevoegd! U raakt uw bevoegdheden dus niet kwijt!. Bovendien kan een volmacht door u als volmachtgever altijd worden herroepen of worden gewijzigd.

Ook kunt u wensen vastleggen op het gebied van medische behandelingen, zoals een levenswensverklaring of juist een behandelverbod en/of euthanasieverzoek.

Over de gevolmachtigde
Het geven van een volmacht betekent vertrouwen hebben. U geeft volmacht aan iemand die daarmee zeer belangrijke en vergaande beslissingen kan nemen, die verstrekkende gevolgen voor u kunnen hebben. Het is daarom van belang dat u het volste vertrouwen heeft in de persoon of personen aan wie u zo'n volmacht geeft. 

Recht tot zelfbeschikking
Via een levenstestament maakt u optimaal gebruik van uw recht tot zelfbeschikking. U geeft aan hoe u allerlei zaken geregeld wilt hebben. Hierdoor worden niet alleen uw belangen beter behartigd, maar wordt ook de gevolmachtigde beschermd. Immers, als iemand anders het niet eens is met zijn wijze van handelen, kan hij aan de hand van de tekst in het levenstestament aantonen dat hij heeft gehandeld conform uw wens en daartoe bevoegd was.

U voorkomt met een levenstestament dat er via de rechter een bewindvoerder en/of mentor moet worden benoemd. Dit betekent dat er over u een beslissing wordt genomen die u veel liever zelf had genomen. En niet alleen het aanvragen is formeel: de bewindvoerder moet handelen in het belang van degene van wie het vermogen onder bewind is gesteld. Begrijpelijk, maar als het huis verkocht wordt, mag er dan niet vast een schenking aan de kinderen worden gedaan? In het belang van vader of moeder in het verpleeghuis is het niet. 

Wist u trouwens dat u als echtgenoten ook niet voor elkaar kunt handelen ook al bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Het komt steeds vaker voor dat een van de echtgenoten niet meer wilsbekwaam is en de ander dan tot bewindvoerder moet worden benoemd. Dit voelt heel onplezierig. Immers u staat dan onder toezicht van de rechter en kan niet meer in vrijheid bepalen wat er moet gebeuren.

Levenstestamenten worden ook centraal geregistreerd zoals dat met gewone testamenten gebeurt. Artsen, medische hulpverleners, rechters en andere betrokkenen kunnen hier nagaan of u een levenstestament heeft. Bij de notaris kunnen zij de inhoud opvragen.

Kijkt u overigens ook eens onder het kopje "overige" naar de brochures:

Wie geeft u het vertrouwen
Waar zeg ik ja tegen ?
Brochure levenstestament
Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek