Bel of mail ons
T: 078 - 612 64 66
E: info@goedegebuurenotariaat.nl

Adres
Rotterdamseweg 40
3332 AJ Zwijndrecht

13-02-2019

Is er door de nieuwe regels van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) (weer) een verplichting om uw eigen vermogen op te maken?

Enige onduidelijkheden over de eigen bijdrage bij opname in een verpleeghuis opgehelderd

Wie nu zorg ontvangt, betaalt daarvoor een eigen bijdrage. Dat is op zich niet nieuw. 
De bijdrage werd bepaald op basis van het verzamelinkomen van de Wet Inkomstenbelasting. Op 1 januari 2013 is de berekening van de eigen bijdrage veranderd. Uitgangspunt is: wie te weinig inkomen heeft, maar wel vermogen, moet daaruit ook bijdragen. 

Hoe werkt het? Hoge en lage bijdrage

De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en het vermogen en van uw persoonlijke situatie. Woont u thuis of in een zorginstelling? Waar woont de echtgeno(o)t(e) of partner? Moet u zorgen voor kinderen? Voor wie in een zorginstelling woont, is na vier maanden de hoge eigen bijdrage maximaal € 2.364,80 (2019) per maand. Let op: deze hoge eigen bijdrage is alleen van toepassing als u alleen bent en/of geen partner meer heeft met een eigen huishouding of wanneer allebei de partners in een zorginstelling zijn opgenomen.

Tot en met 2012 werd uitgegaan van het inkomen waarover de Belastingdienst inkomstenbelasting heft: het verzamelinkomen. Het gaat om inkomen uit werk, uitkering of pensioen. Maar ook om rente op spaargeld of andere inkomsten uit vermogen of dividend.
Sinds 1 januari 2013 moet u daarnaast nog eens 8% van uw vermogen (voor zover boven de vrijstelling(en)) optellen. Per 1 januari 2019 is dit verlaagd naar 4%.

Het gaat daarbij om uw box 3 vermogen. Dus spaargeld, beleggingen of een tweede woning. Er is wel een vrijstelling van € 30.360,= per persoon (2019). 
Groenbeleggingen tot € 58.539,= (2019) per persoon doen ook niet mee.
De peildatum voor de vaststelling van het vermogen en inkomen ligt twee jaar vóór de aanvraag van zorg. Dus als u in 2019 zorg heeft of aanvraagt, dan wordt er gekeken naar (1 januari) 2017.

Veel vragen zijn er over de eigen woning

Normaal zit een eigen huis niet in box 3 maar in box 1 en telt het dus niet mee. In sommige gevallen ziet de Belastingdienst ook het eigen huis als vermogen. Dit is het geval wanneer het huis geen "eigen woning" meer is, zoals bijvoorbeeld wanneer de echtgenoten allebei in een zorginstelling wonen, maar wel hun oude huis hebben aangehouden. Dan blijft het huis nog maximaal twee jaar een eigen woning, maar daarna gaat het naar box 3. Als één van de echtgenoten nog in het huis woont, blijft het huis in box 1.

Deze kwestie is van belang voor mensen die (nog) niet zijn opgenomen in een WLZ-instelling, maar die hier wel rekening mee willen houden en ook voor mensen die al verpleegd worden in een WLZ-instelling. 

Zinvol om iets te regelen?

Ja, voor velen van u wel. Immers, misschien wilt u uw inkomen/vermogen juist in zetten voor uw persoonlijke/particuliere zorg, bijvoorbeeld met een persoonsgebonden budget. 

Mocht u (ook) maatregelen willen nemen om uw vermogen nog naar de familie te willen afbouwen, kunt u denken aan het doen van (papieren) schenkingen en het opstellen of aanpassen van (levens)testamenten.

Wij zijn graag bereid u te adviseren of het in uw situatie mogelijk en/of wenselijk is om maatregelen te nemen. U bent welkom voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. 

Terug naar overzicht