Bel of mail ons
T: 078 - 612 64 66
E: info@goedegebuurenotariaat.nl

Adres
Rotterdamseweg 40
3332 AJ Zwijndrecht

25-11-2021

Wordt de verhoogde schenkvrijstelling voor de aankoop van een woning binnenkort afgeschaft?

De Nederlandse wet bevat een fiscale regeling waarin is bepaald dat ouders of derden onder bepaalde voorwaarden iemand fiscaal gunstig kunnen ondersteunen bij de aanschaf van een eigen woning, verbouwing daarvan of de aflossing van een eigenwoningschuld.
Normaal moet over een schenking schenkbelasting worden betaald, maar als het geld wordt geschonken voor besteding aan de eigen woning, kan dit onder voorwaarden tot een bedrag tot € 105.302 vrij van schenkbelasting.

Zowel in de media als in juridische literatuur, wordt steeds vaker de oproep gedaan deze fiscale regeling af te schaffen, omdat de regeling zorgt voor kansenongelijkheid op de woningmarkt. Uit een evaluatierapport met betrekking tot de vrijstelling dat in opdracht van het Ministerie van Financiën is uitgevoerd, komt ook naar voren dat deze schenkvrijstelling de vermogensongelijkheid binnen generaties vergroot. Er is nog geen concreet voorstel gedaan tot afschaffing van de schenking voor de eigen woning, maar de discussie over de rechtvaardigheid van de vrijstelling is op gang gebracht en de roep om afschaffing zwelt aan.
 
Als u voornemens bent een grote schenking te doen aan uw kinderen (of een ander persoon tussen de 18 en 40 jaar) ten behoeve van de eigen woning, dan kan het dus wellicht verstandig zijn hiermee niet te lang te wachten. Dit schenken kan overigens ook in gedeelten: het is voor toepassing van de vrijstelling niet verplicht dat het gehele bedrag in één keer te schenken. Meer informatie ? Neem contact met ons op!

Dit artikel is ontleend is aan een nieuwsbrief van FBN Juristen

Terug naar overzicht