Bel of mail ons
T: 078 - 612 64 66
E: info@goedegebuurenotariaat.nl

Adres
Rotterdamseweg 40
3332 AJ Zwijndrecht

Vereniging

Als u samen met anderen een wens of doel wilt realiseren, kunt u een vereniging oprichten. Bijvoorbeeld als u samen wilt sporten of muziek maken of als winkeliers de handen ineen wilt slaan.

Goedegebuure Notariaat kan deze rechtsvorm voor u regelen als u kiest voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. Zo bent u niet met uw privé-vermogen aansprakelijk. Er moeten dan wel statuten worden opgesteld, waarin ondermeer zaken worden vastgelegd over het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, de wijze waarop de algemene ledenvergadering bijeen wordt geroepen en de regels voor de benoeming en ontslag van bestuurders.

Ook bij eventuele wijzigingen van de statuten kan Goedegebuure Notariaat u adviseren. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met ons op.

Ga terug naar Overige.